Осіння “Школа педагогічної майстетерності” в ЦДЮТ

“Головним сьогоднішнім завданням стало виробництво компетентних людей –таких людей, які були б здатні застосовувати свої знання в умовах, що змінюються, і … чия основна компетенція полягає в умінні включатися в постійне самонавчання впродовж усього життя” (М.Ш.Ноулз)
В цьому році  робота методичнї служби Центру дитячо-юнацької творчості направлена на розвиток навичок 4К у педагогічних працівників закладу: креативність, критичне мислення, комунікацію та командну працю. Саме ці знання та вміння будуть необхідними в майбутньому. Тому осіння “Школа педагогічної майстерності” включила в себе:
  • Тренінг “Креативність. З чого починати. Перші кроки”
  • Семінар-практикум “Впровадження елементів критичного мислення на різних етапах заняття: техніки та прийоми”
  • Семінар-практикум “Написання освітніх проектів. Подача їх для участі в конкурсах та грантах”
  • Семінар-тренінг “Один в полі не воїн”
  • Творче засідання педагогів-акомпаніаторів
  • Методичні консультації
Для участі в школі педагоги зазделегіть зареєструвалися та вибрали собі індивідуальну траєкторію самоосвіти у 2020/2021 н.р. Під час роботи “Школи педагогічної майстерності”  тренера використовували  методи  активного навчання, які допомагають встановити емоційні контакти між педагогами, забезпечує високу мотивацію, міцність знань, творчість і фантазію, комунікабельність, активну життєву позицію, цінність індивідуальності, свободу самовираження, акцент на діяльність, взаємоповагу та демократичність. Використання активних форм у процесі навчання дорослих, як показує практика, знімає нервове навантаження педагогічниї працівників, дає можливість змінити форми їх діяльності, зосередити увагу на головних питаннях самоосвіти.
Езоп багато віків тому сказав: «Не соромся вчитися і в зрілому віці: ліпше навчитися пізно, ніж ніколи». Цей вислів завжди актуальний для педагогічних працівників ЦДЮТ, оскільки постійно змінюються потреби суспільства, підходи до позашкільної освіти.

Залишити відповідь