ХРОНІКА КОНКУРСНИХ ПОДІЙ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ «ВЧИТЕЛЬ РОКУ-2020»

НОМІНАЦІЯ «ІСТОРІЯ»

20 лютого 2020 року – другий день другого (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Історія». Конкурсне випробування дня – «Методичний експромт», сутність якого полягала у демонстрації конкурсантками вміння адаптувати власну педагогічну ідею до специфіки навчальних тем та вікових особливостей учнів. Завдання випробування полягало у моделюванні уроку історії (за темою, яка визначалася учасницями конкурсу методом жеребкування) з подальшою співбесідою з членами журі.

У ході конкурсного випробування його учасниці продемонстрували не тільки     високий рівень володіння знань з предмету, а й високий професіоналізм з питання моделювання уроку історії. Всі вони продемонстрували вміння адаптувати педагогічну ідею до вікових особливостей учнів, дотримання методичних вимог застосування певних методів (прийомів) навчання, вміння доцільного вибору форм та методів роботи для реалізації власної педагогічної ідеї.

Представлені моделі уроків були розроблені на основі синергетичного та     діяльнісного підходів, що дозволяє не тільки створити безпечне освітнє середовище а й має спонукати учнів до підвищення інтересу до вивчення історії. Можна відзначити також уміння всіх конкурсанток розробити такі завдання та обрати такі методи роботи на уроці, які спрямовані на формування в учнів ключових та предметних компетентностей.

21 лютого 2020 року на базі Запорізького багатопрофільного ліцею  Запорізької міської ради  в межах ІІ етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» з номінації «Історія» конкурсантки провели відкриті уроки на основі компетентністного підходу.

Учасниці продемонстрували високий рівень уміння адаптації власної педагогічної ідеї на уроках історії із врахуванням вікових особливостей учнів. Система завдань, які були розроблені конкурсантками та запропоновані для виконання учням, були компетентністно- орієнтованими та сприяли підвищенню інтересу учнів до вивчення запропонованих тем з історії України.

Усім учасницям вдалося створити під час навчання учнів безпечне для них освітнє середовище. Уроки відзначалися наявністю ефективного зворотнього зв’язку, доцільністю та оптимальністю добраних методів навчання, доречністю візуалізації навчального матеріалу.

Саме в цей день було визначено переможця ІІ етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації «Історія». Нею стала вчитель Запорізької гімназії № 45 Запорізької міської ради Ганна Дубасова.

Результати учасниць від Бердянська є такими:

  • Барнінець Олена (ЗЗСО № 11) – 3 місце;
  • Войникова Ольга (БМЛ) – 5 місце.

НОМІНАЦІЯ «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА»

20 лютого 2020 року – другий день другого (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Зарубіжна література». Конкурсне випробування дня  – «Методичний практикум».

Метою цього випробування була демонстрація учасницями конкурсу вміння використовувати в освітньому процесі сучасні методи, прийоми, форми та засоби. Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначалися шляхом жеребкування.   

Учителі складали технологічну карту уроку в 11 класі за твором Ернеста Міллера Гемінґвей «Старий і море». Провідним завданням було розкриття реалістичного, міфологічного і філософського планів обраної повісті та виявлення символіки образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.).

У технологічній карті, яку учасниці виконували з використанням інформаційно-комунікативних технологій, відображали етапи уроку, ключові та предметні компетентності, методи, прийоми, форми, засоби, що використовуються на певному етапі уроку; діяльність учнів; діяльність вчителя.

Для оцінювання роботи шифрувалися.

Журі оцінювало спрямованість обраних методів, прийомів, форм, засобів на розвиток конкретної навички або конкретного уміння та їх доцільність; застосування знаннєвого, діяльнісного та ціннісного компонентів; реалізацію наскрізних змістових ліній; а також урахування вікових особливостей учнів.

21 лютого 2020 року  відбувалося конкурсне випробування  «Урок». Метою проведення цього конкурсного випробування є демонстрація учасницями конкурсу педагогічної майстерності.

Уроки проводилися у 9 та 10 класах Запорізької гімназії № 31 Запорізької міської ради Запорізької області.

Клас та тема уроку визначалися окремо для кожної учасниці конкурсу шляхом жеребкування.

Журі оцінювало знання предмета, методичну компетентність, науковість, творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізацію наскрізних змістових ліній, результативність та практичну доцільність використаних методів і засобів, професійні якості вчителя.

Саме в цей день було визначено переможця ІІ етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації «Зарубіжна література». Нею стала вчитель Запорізької спеціалізованої школи фізичної культури № 8 Запорізької міської ради Людмила Лігун. 

Учасниця від Бердянська Єсипова Альона  (ЗЗСО № 1)  посіла 2 місце.

Єсипова Альона (ЗЗСО № 1)

ВІТАЄМО КОМАНДУ ПЕДАГОГІВ МІСТА БЕРДЯНЬКА З ВДАЛИМ ВИСТУПОМ У ФІНАЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ  ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «ВЧИТЕЛЬ РОКУ – 2020»!

Залишити відповідь