Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей фахівцями інклюзивно-ресурсного центру з використанням сучасних методик

Фахівці комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Бердянської міської ради пройшли навчання за програмою «Користування психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD», затвердженою рішенням Комісії з психології та педагогіки Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Бердянської міської ради Тетяна Владиславівна Малуєва та практичний психолог Олена Іванівна Кідалова успішно склали екзамен та здобули право на використання психодіагностичних методик під час комплексної оцінки розвитку дитини в інклюзивно-ресурсному центрі, а саме:

  • діагностика вербального інтелекту і когнітивних здібностей WISC-IV – шкала інтелекту Векслера для дітей;
  • визначення невербального інтелекту і когнітивних здібностей за допомогою Leiter-3;
  • швидкий скринінг розладів аутистичного спектру CASD;
  • індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей з розладами аутистичного спектра за методикою TEACCH за допомогою PEP-3;
  • диференційна діагностика розладу дефіциту уваги, гіперактивності та супутніх проблем Conners-3. 

Використання сучасних методик в діагностичній роботі з дітьми надасть можливість отримання достовірних результатів та побудови ефективної індивідуальної програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Нагадаємо, що у березні 2019 р.  Бердянський інклюзивно-ресурсний центр отримав комплекти сучасних методик для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Вивчення особливостей дітей за допомогою зазначених методик сприятиме застосуванню єдиних підходів до комплексної оцінки розвитку дітей з ООП, рівня їх готовності до навчання, підвищенню фахової компетентності фахівців ІРЦ.

Саме ці методики зможуть допомогти у визначені сильних та слабких сторін в розвитку дитини, відповідної організації освітнього процесу для реалізації здібностей дитини.

Залишити відповідь