«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ МІСТА: РЕАЛІЗАЦІЯ У 2018 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ВПРОВАДЖЕННЯ У 2019 РОЦІ

Нова українська школа – це грандіозний освітній  проект, який реалізує Міністерство освіти і науки України. Це шкільна  реформа, яка розпочалася з 1 вересня  2017 року (пілотування НУШ). Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння. Може, це школа-мрія?.. Ні,  це сьогодення! Протягом 2018/2019 навчального року по-новому вчилися всі першокласники України.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК:

ЯК ГОТУВАЛИСЯ ДО НУШ ПЕДАГОГИ

Важливою складовою  Нової Української школи є підготовка вчителів початкових класів міста  до впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, яка  проходила в декілька етапів.  До 1 вересня 2018-2019 навчального року всі вчителі 1-х класів протягом трьох сесій пройшли курсову підготовку за програмами МОН. Протягом 2018-2019 навчального року відбувалося  навчання вчителів початкових класів, які будуть навчати учнів 1-х класів протягом  наступних трьох років. Курсова підготовка всіх класоводів 1-4-х класів міста  завершується в серпні 2019 року.

Які ж питання розглядали  педагоги на навчальних сесіях?  Спектр дуже широкий: нові  професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті Нової української школи..; особливості розвитку дітей 6-7 річного віку…;  інтегроване тематичне навчання…; педагогіка партнерства з  батьками…; організація ефективного і безпечного освітнього середовища…; викладання  інтегрованого курсу «Я досліджую світ…; кооперативне навчання…;   креативне письмо…;  оцінювання в сучасній школі…; маніпуляції з предметами…; технологія портфоліо тощо…  Протягом сесій  вчителі  були   активними учасниками практичної частини навчання – вони опанували  такі елементи новітніх технологій,   як «Методика взаємних запитань», «Порушена послідовність», «Попереднє керівництво», «Групові стратегії», «Джигсоу», «Фішбоун»… Тепер в  арсеналі наших  педагогів  є якісний МІКС із  сучасних  методів та прийомів, який вони будуть використовувати у повсякденній роботі.  Крім цього, вчителі пройшли навчання  на онлайн-курсі Ед-Ера. За результатами загального навчання педагоги  отримують  2 сертифікати, які дають їм право на викладання у перших класах.

Підвищили свій фаховий рівень і педагоги, які  викладають окремі предмети у початковій школі –  фізичну культуру, іноземні мови, курс «Мистецтво», інформатику.

Учителі 1-х класів закладів освіти Бердянська протягом 2018-2019 навчального року працювали за різними освітніми програмами, які затверджені МОН. Майже  всі заклади освіти обрали  типові програми НУШ-1 (автор О. Савченко), ЗЗСО № 3 – НУШ-2 (автор Р. Шиян). Частина вчителів обрала, замотувала батьків  майбутніх першокласників  і працювала за нетиповими програмами, які є складовими частинами НУШ та відповідають Держстандарту: ЗЗСО №№ 4, 11, БСШ № 16 – «На крилах успіху», ЗЗСО № 2 – «Росток», гімназія № 1 – «Інтелект України».

ЩО ЗМІНИЛОСЯ ДЛЯ УЧНІВ?

Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти.        І вчителі  початкових класів переконані, що це – головне. Адже мета НУШ – виховати інноват  ора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні протягом  навчального року набували компетентностей – комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів,  цінностей, інших особистих якостей, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті. Діти  навчалися за діяльнісним підходом –  частіше щось робили, замість сидіння за партами і слухаючи вчителя.  Впроваджувалося  інтегроване та проектне навчання. Такий спосіб сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ – адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчяться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.

А ще НУШ – це нове сучасне та доступне для дітей освітнє середовище,  над створенням якого міський відділ освіти та  заклади освіти активно працювали протягом навчального року. Як  змінилися  класні кімнати? Протягом 2018-2019 навчального року у всіх  закладах освіти міста  поступово оновлювалася матеріально-технічна база: в кабінетах 1-х класів з’явилися одномісні парти та меблі для зберігання персональних речей учнів; педагоги отримали комп’ютерну техніку; класи були укомплектовані дидактичними матеріалами, м’якими пуфами, ляльковими театрами… Окрім цього,  учні протягом року мали змогу щоденно користуватися  комплектами «шість цеглинок LEGO – дупло», а  кожен клас – комплектом «LEGО – систем». Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою поступово  стає  Нова українська школа.

У першому семестрі 2018-2019 навчального року у всіх перших класах  закладів освіти міста відбулася супервізія (комплекс заходів із супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в умовах реформування системи освіти в Україні), яку проводили супервізори з інших міст Запорізької  області. Спостереження здійснювалося за чотирма критеріями: освітнє середовище, особистість учителя Нової української початкової школи, учень Нової української початкової школи, LEGO в освітньому процесі.

Зазначимо, що в   закладах освіти міста ще до 1 вересня 2018 року були створені  належні умови для навчання майбутніх першокласників: оптимально сплановані класні кімнати, в яких є місце для проведення ранкових зустрічей; різноманітні центри на початку навчального року були укомплектовані дидактичними матеріалами, необхідними для проведення уроків; привертають увагу своїми яскравими фарбами куточки для відпочинку дітей. Зауважень класи не отримали. Отже, освітяни міста  на правильному шляху!

Якими ж  є результати наших першокласників за підсумками першого  року навчання?   Мотивація  не згасає: дітям дуже подобаються ранкові зустрічі, вони хочуть іти в школу навіть на канікулах. Розвиваються  комунікативні вміння: як у спілкуванні між собою, так і в спілкуванні з учителем.  Зростає  автономність школярів: вони навчилися працювати в групах без участі вчителя, але його уваги потребують на особистісному рівні. Загальні результати навчання залишаються на високими.

З метою забезпечення успішного початку Нової української школи  протягом 2017-2019 років відбувалося  «пілотування» НУШ, у якому беруть участь 100 закладів загальної середньої освіти України, серед яких 4 заклади Запорізької області, один з яких  –  Бердянська гімназія № 3 «Сузір’я» (керівник Кривунь Оксана Василівна). Протягом 2018-2019 навчального року здобувачі освіти  вчителів Золотухіної Надії Григорівни та Акуленко Алли Миколаївни опановували 2-й клас навчання  за програмами НУШ.

Для пілотних класів у минулому навчальному році МОН  були розроблені модельні навчальні програми з української та іноземної мов, математики, курсу «Мистецтво», фізичної культури, в яких окреслювався подальший  поступовий розвиток умінь  тобто шлях досягнення очікуваних результатів навчання  у межах кожної змістової лінії. Відповідна програма інтегрованого предмету “Я досліджую світ” для другого класу розгорталася за дев’ятьма помісячними темами: Зміни. Способи пізнання. Територія. Спільнота. Вартість і цінність. Хочу  можу  треба. Ідеї  винаходи  відкриття. Рух і час. Все пов’язано з усім.  Окрім того, до кожної теми надавалися  комплексні оцінювальні матеріали, які дозволяли періодично (упродовж останнього тижня кожного місяця) проводити поступове оцінювання у формуванні компетентностей кожної дитини з математики, української мови, курсу «Я досліджую світ»  (компетентнісні завдання для корекційно-рефлексивного тижня з якоїсь інтегрованої теми). На кінець другого навчального року «пілотники» отримали розроблені МОН форми зворотного зв’язку щодо узагальнення результатів опитування учнів. Проводилося  самооцінювання учнів за так званими «термометрами». Результати досягнень кожного учня пілотних класів на кінець навчального року було зафіксовано   в «Листі досягнень» за другий клас.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ ДЛЯ БАТЬКІВ?

Один з принципів НУШ – партнерство, у тому числі між школою та батьками. Поступово протягом навчального року  батьки дізнавалися про принципи Нової української школи: що таке інтеграція, «ранкова зустріч», як використовують Lego під час уроків і як це «вчити за запитом».

Також протягом року вчителі 1-х класів   по-різному  долучали батьків до освітнього процесу за допомогою персональних щоденників спілкування вчителя і батьків, які замінили звичайні щоденники з оцінками. Батьків завжди цікавили оцінки дітей, це було дуже зручно. Але мало хто думав, що відчуває дитина, коли несе додому оцей кількісний показник, а головне, чи є він об’єктивним.                На певному етапі батькам було мало слів «У нас все добре», тому багато класоводів 1-х класі започаткували у себе в класі «Щоденник спілкування».  Майже кожного дня педагоги  зверталися до батьків, повідомляючи про успіхи їхніх дітей. Особливо приємно було отримувати зворотний зв’язок від батьків, коли педагоги  розуміли, що це потрібно їм також.

НАВІЩО LEGO?

Навчання  через гру за останній рік стало  потужним інструментом в роботі вчителів 1-х класів  НУШ, який  мотивує дітей до навчання.  Сьогодні ми бачимо, що ігрові методики навчання з LEGO дійсно працюють. Учителі  використовують набори протягом навчального дня: коли вивчають з учнями склади, додавання та віднімання; на ранкових зустрічах і навіть під час фізкультхвилинок. Хочемо відзначити, що ці методики дійсно дають можливість наочно та доступно пояснити дітям матеріал, розкрити їхні вміння, навчитися працювати в команді, домовлятися, пропонувати нові нестандартні рішення.

ЯК ЗМІНЮВАЛИСЯ  ВЧИТЕЛІ?

Протягом навчального року вони  намагалися уникати слів: «добре-погано», «правильна» або «неправильна» відповідь. Намагалися більше з дітьми говорити про свої відчуття. Часто розповідали їм про своє дитинство. Таким  чином діти відчували  себе потрібними вчителю. Учителі часто казали своїм  першочкам, що дуже раді, що вони впоралися з таким важким завданням; що їм приємно було провести з ними час; що вони  здивовані таким цікавим підходом до виконання того чи іншого завдання. Педагоги намагалися  життєвими прикладами  переконувати своїх учнів у необхідності того, що вони разом з учителем  роблять  у школі кожного дня. Учителі 1-х класів протягом навчального року  дозволяли своїм учням помилятися. Ми з вами не ідеальні, і наші діти – так само. І марно чекати від них мінімальної кількості цих помилок. Це не швидкий шлях, ми поступово до цього йдемо, ми поки що закінчили перший клас. Але ми  хочемо, щоб наші учні знали: неважливо, скільки сталося помилок, головне, які ти після цього зробив висновки. 

А ще вчителі за перший рік навчання  в Новій українській школі  зробили для себе великий висновок. Можливо, ледь не вперше в центрі освітнього процесу в школі стала дитина. Її свобода, її простір, її інтерес. Вона може обирати собі форму навчання. Це говорить про те, що ми формуємо нове суспільство – вільних людей, креативних, часом незручних. Але саме вони в майбутньому мають сформувати нову Україні.

 НАШІ ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 Наступний навчальний рік – час для подальшого розвитку реформи Нової української школи. З  1 вересні 2019 року вже нові  першокласники прийдуть у змінені школи. На них чекатимуть перепідготовлені вчителі, нові, засновані на сучасних потребах, програми та новий освітній простір, у який держава знову – вже другий рік поспіль – інвестує кошти на засадах співфінансування з органами місцевого самоврядування.

Є така хороша східна мудрість: «Якщо маєш план на рік – сій пшеницю. Якщо маєш план на десятиліття – саджай дерева. Якщо ти має плани на все життя – вчи дітей». Педагоги міста Бердянська впевнені, що співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителями, учнями, адміністрацій та батьками  – наріжний камінь, який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя. І врешті – зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.

Залишити відповідь