Інформація про атестацію педагогічних працівників

Протягом  2018-2019 навчального року атестація педагогічних працівників  у  закладах освіти  міста проводилась відповідно до  ст.27 Закону України „ Про загальну середню освіту ” та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказами МОН України від 20.12.2011 №1473, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  10 січня 2012 р. за №14/20327( із змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013  №1135); наказу Департаменту  освіти  і науки  від 17.09.2018  № 534,  наказу відділу освіти  від 19.09.2018 № 124.

У підвідомчих закладах міста протягом 2018/2019 навчального року працювало 1373 педагоги, з них 207 ( у 2017/ 2018- 254) особи  у звітному періоді згідно поданих списків  включені на проходження  атестації, в тому числі позачергова атестація  за  заявами та  поданням керівників  закладів освіти  –  9 ( у 2017/2018 Н.Р.- 5)  осіб.

Фактично атестовано – 201( у 2017/2018-247) особа.      

 8 осіб звільнилися, 1 – особа не пройшла курси  підвищення кваліфікації.

Атестаційний період комісій І рівня закінчено  29 березня 2019 року, ІІ рівня –  9 квітня 2019 року.

Пройшли атестацію наступні категорії  педагогічних працівників:

– вчителі – 121

– методисти  міського методичного  кабінету – 1

– вихователі  ГПД – 3

– практичні психологи  шкіл – 1

– практичні психологи ДНЗ – 3

 -педагог- соціальний – 3

– вихователі-методисти ДНЗ – 1

– музичний керівник     ДНЗ – 5

– інструктор з фізкультури – 1

– вихователі ДНЗ – 42

– вчитель – дефектоолог – 1   

– кульорганізатори – 2

– тренер – викладач – 1

– керівник –гуртка – 13

– Акомпаніатор – 1

– методист  закладу  позашкільної освіти  – 1

– культорганізатор – 1

За результатами атестації присвоєно (відповідають раніше присвоєній) кваліфікаційні категорії:

-„Спеціаліст вищої категорії ” – 86

-„Спеціаліст  першої категорії ” – 28

-„Спеціаліст другої категорії ” – 56

-„Спеціаліст ” – 9

Встановлено 12 тарифний розряд – 12

Встановлено 11 тарифний розряд – 6

Встановлено 10 тарифний розряд – 4

Присвоєно вперше педагогічні звання:

– „ старший вчитель” – 8

за  погодженням з кафедрами КЗ „ЗІППО”  ЗОР    

– «вчитель – методист» – 5 

 – «вихователь – методист» – 1

«керівник  – гуртка  – методист» – 1

Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню

– «учитель – методист» – 24

– «старший учитель» – 29

– «старший вихователь» – 2

– «вихователь – методист – 1

Керівник гуртка – методист – 2

«старший вчитель »– 8 педагогам

Присвоєно вперше кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії – 6 особам.

Перенесено  чергову  атестацію на 1 рік  – 1 педагогу (за  станом здоров’я).

На відповідність займаній  посаді   пройшли атестацію 9 заступників  директора  з навчально – виховної роботи.

Невідповідність раніше  присвоєній кваліфікаційній  категорії

 « спеціаліст вищої категорії »-  6 осіб, з них:

Невідповідність раніше  присвоєному педагогічнім  званням «вчитель – методист » – 1 особа, «старший вчитель» – 2  особи.

Нарахування  заробітної плати педагогічним працівникам здійснюється  з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.

На підставі  рішення журі міського конкурсу „Вчитель року” присвоєно  кваліфікаційні категорії та  педагогічні звання 6 вчителям – учасникам конкурсу .

Відповідно 2.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників здійснювалась атестація педагогів, заклади яких розташовані на території міста, а саме: за поданням  керівника КУ «Центр матері  та  дитини» ЗОР для  проходження  атестації  соціального педагога на присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії». У зв’язку  з тим, що педагог не має відповідної  фахової освіти, йому   присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Атестаційною комісією Департаменту  молоді та  спорту  Запорізької ОДА про атестовано на відповідність раніше  присвоєній кваліфікаційній категорії  « спеціаліст першої категорії»  1  тренер – викладач ДЮСШ.

В  Клубі дитячої юнацької творчості «Зоряний» педагогічних працівників менше  15, тому за рішенням атестаційної комісії  відділу освіти прийнято рішення атестацію педагогічних  працівників  цього закладу проводити на  засіданні атестаційної комісії ІІ рівня – у відділі освіти виконкому Бердянської міської ради. Всього  пройшло атестацію –    4 особи.

Два педагогічні працівники  ( загальноосвітні  школи  №№ 3, гімназія № 3) відповідно до частини 2 п. 3.10 Типового положення про атестацію педагогічних працівників за  рішенням атестаційної комісії атестовані  за  їх відсутністю та дали на  це письмову згоду.

Після виходу  з відпустки по догляду  за дитиною до 3-х років пройшли атестацію 3 педагоги.

При проведенні атестації педагогічних працівників при закладах здійснювалась процедура щодо комплексної оцінки роботи педагогів.

Педагогічні працівники, які  атестувались, підготували презентацію своїх досягнень у міжатестаційний період та  методичні  паспорти.

 

Головний спеціаліст сектору  загальної середньої освіти відділу освіти  Г.Шадуріна

Залишити відповідь