РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЕКТІ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

9 листопада на базі Бердянської гімназії № 1 «Надія» відбувся обласний науково-практичний семінар для заступників директорів із навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти з питань впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в межах реалізації Концепції Нова українська школа. Метою проведення заходу була розробка спільної програми науково-методичної роботи заступників директорів начальних закладів освіти та творчого колективу проекту на 2017-2018 навчальний рік.

Перед присутніми виступили: Сергієнко В.П., директор гімназії № 1 «Надія», яка познайомила присутніх з результатами роботи навчального закладу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України»; Кириленко С.В., науковий консультант проекту, кандидат педагогічних наук, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Кіян О.І., координатор Проекту, завідувач сектором експериментальної педагогіки відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук; Курінна А.Ф., проректор з науково-методичної роботи КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, кандидат педагогічних наук.
Всі присутні відвідали та обговорили презентаційні уроки в проектних класах, які провели вчителі гімназії Войник Т.А.(3 клас, «Навчаємося разом»), Проценко Л.Л.(5 клас, «Природознавство. Мої фізичні відкриття»), Бельчева Н.Л.(4 клас, «Читання»), Кравчук Т.М. (6 клас, «Математика»). Заступники директора гімназії Володько О.М. та Проценко Л.Л. запросили всіх учасників семінару на творчу майстерню «З практики роботи».

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Інтелект – один із найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.

В Україні розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації. Над проблемою виявлення та виховання обдарованих дітей та молоді працювали вітчизняні вчені, є різні підходи до цього питання. Зокрема, певний час були популярними ідеї раннього розвитку, коли матеріал подається дитині в більш ранньому віці та в більших об\’ємах.

В 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових і найбільш ефективних відповідних методик.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам\’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв\’язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об\’єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці \”Читання\” діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці \”Я і Україна\” вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: \”Навчаємося разом\”, на якому діти розвивають пам\’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет \”Еврика\”, на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров\’я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов\’язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України навчально-педагогічний проект \”Інтелект України\” рекомендовано до подальшого впровадження. Серед учасників проекту – Бердянська гімназія № 1 «Надія», яка вже 6-й рік втілює його в життя.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЕКТІ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЕКТІ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЕКТІ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

Залишити відповідь