УВАГА! НОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

МОН представило проєкт нового Держстандарту для 5-9-х класів. Він не лише про нові вимоги для того, що має знати учень у ХХІ столітті. Змінено  форму документу – тепер вчителі мають дуже конкретні вимоги до того, що дитина має знати, при цьому ми лишаємо вчителю повну свободу у виборі навчальних інструментів. Цей стандарт повинен стати органічною частиною реформи “Нова українська школа”, яка вже у 2022 році торкнеться базової середньої освіти”.

Державний стандарт встановлює вимоги до компетентностей, якими мають оволодіти учні середньої школи (5-9 класи). До таких компетентностей належать:

 • математична,
 • екологічна,
 • інформаційно-комунікаційна,
 • культурна,
 • вільне володіння державною мовою,
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами,
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,
 • інноваційність,
 • навчання впродовж життя,
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, моралі, справедливості, рівності, свободи, прав людини, добробуту та здорового способу життя, нетерпимості до проявів корупції,
 • підприємливість та фінансова грамотність.

Державний стандарт також є основою для розробки типових та інших освітніх програм.

 Базовий навчальний план, який пропонує Держстандарт, визначає загальний обсяг навчального навантаження учнів та дає уявлення про зміст і структуру базової загальної середньої освіти. Він встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, визначає граничне тижневе навантаження та загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями. Базовий навчальний план використовуватиметься під час розробки типових та інших освітніх програм.

ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ «РЕФОРМА НУШ: НОВИЙ СТАНДАРТ ДЛЯ БАЗОВОЇ ОСВІТИ»

Новий стандарт для 5-9 класів: МОН оприлюднило звіт за результатами обговорення

МОН ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ