Соціально-правовий захист

Укладення контракту з керівниками комунальних навчальних закладів

Законами України «Про загальну середню освіту» (стаття 26), «Про дошкільну освіту» (стаття 31), «Про позашкільну освіту» визначено, що трудові відносини в системі загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти регулюються законодавством України про працю,  Законом України «Про освіту», цими Законами та іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю контракт є особливою формою трудового договору і сфера його застосування визначається законами України. Це суттєво звужує сферу застосування контракту. Укладення контракту у випадках, не передбачених законами України, не допускається, оскільки це знижує рівень соціальної захищеності працівників і суперечить вимогам Конвенції Міжнародної організації праці № 158 (1982 року), ратифікованої Україною 4 лютого 1994 року.
          Сферу застосування контрактної форми трудового договору в галузі освіти визначає Закон України «Про освіту». Згідно із статтею 20 зазначеного Закону керівники навчальних закладів, що є у загальнодержавній власності і підпорядковані Міністерству освіти України, обираються за конкурсом і призначаються на посаду Міністерством освіти України шляхом укладання з ними контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Керівники навчальних закладів, що є загальнодержавною власністю і підпорядковані іншим міністерствам і відомствам України, обираються за конкурсом і призначаються на посаду (за попереднім погодженням з Міністерством освіти України) відповідними міністерствами і відомствами України шляхом укладання з ними контракту.
Керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, призначаються відповідними обласними, міськими, районними органами управління освітою за попереднім погодженням з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» не передбачено обов’язкового запровадження для керівників вказаних закладів освіти контрактної форми трудового договору.
Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963, посади директора (завідувача) загальноосвітнього, дошкільного, позашкільного навчального закладу віднесені до педагогічних посад.
Із зазначеного випливає, що законодавством про освіту визначена сфера обов’язкового застосування контракту лише для керівників навчальних закладів, що є у загальнодержавній власності.
Укладення контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності можливе лише за їх згодою відповідно до ст. 21 КЗпП України та ст. 54 Закону «Про освіту».
Контракт покликаний забезпечити умови для виявлення ініціативності і самостійності працівника, враховувати його індивідуальні особливості та професійні навички, підвищувати його правову та соціальну захищеність. Саме на цьому наголошено у рішенні Конституційного Суду України від 9 липня 1998 року № 12-рп/98 у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодавство»). Умови контракту, які погіршують стан працівника (порівняно з чинним законодавством і колективним договором) вважаються недійсними.
Згідно з абз. 5 п. 5 рішення Конституційного Суду України № 12-рп/98 контрактна форма трудового договору не може впроваджуватись нормативними актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, актами органів місцевого самоврядування, а також колективними договорами і угодами та іншими локальними нормативними актами.
            Така позиція Конституційного Суду України відповідає нормам міжнародного права, закріпленим в Конвенції МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, Конвенції МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики, Рекомендації МОП № 166 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, Директиві Ради 1999/70/ЄС від 28 червня 1999 року, Директиві Ради 1991/383/ЄЕС від 25 червня 1991 року.
Педагогічні працівники в установах та закладах освіти здійснюють свої професійні обов’язки на постійній основні, умови їх роботи носять довготривалий характер, оскільки пов’язаний із здійсненням безперервного навчально-виховного процесу в школах, дитячих садочках, і не містять передумов вважати такий процес обмеженим у часі для переведення їх на контракт або строковий трудовий договір.

Норма щодо недопущення укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності закріплена також Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки (п. 5.3.6.).

 

Новини профспілки. Стосовно застосування Закону України «Про запобігання корупції»
Застосування деяких норм Закону України «Про запобігання корупції».
Найбільш питань стосовно застосування Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII виникає щодо статті 27 «Обмеження спільної роботи близьких родичів». Докладніше

 

Щодо недопущення переведення працівників бюджетних установ на скорочену тривалість робочого часу.
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України інформує, що Міністерство освіти і науки України листом № 1/9-665 від 23 грудня 2016 року «Щодо недопущення переведення працівників бюджетних установ на скорочену тривалість робочого часу» привертає увагу керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрації, голів рад ректорів (директорів) вищих навчальних закладів на недопущення переведення працівників бюджетних установ на скорочену тривалість робочого часу у зв’язку з підвищенням з 1 січня 2017 року розміру мінімальної заробітної плати, що передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
Водночас зазначаємо, що статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату встановлено у місячному розмірі 3200 гривень, у погодинному розмірі – 19,34 гривні. Докладніше

 

Постанова від 15 вересня 2016 року №18, про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення членів Профспілки та їх дітей влітку 2016року
Слухали:
Інформацію голови МО Профспілки Моненко Н.В.,яка розповіла про підсумки роботи,щодо відпочинку та оздоровлення членів Профспілки та їх дітей влітку 2016 року. За даний період Профспілкою працівників освіти було оздоровлено 48 дітей членів Профспілки,які відпочивали у ДОТ «Факел» – 20 путівок , «Молода гвардія» – 1 путівка та у ДОЦ «Червона гвоздика» – 28 путівок. На це було витрачено 224.240 гривень: із бюджету Профспілки 142.100 гривень і батьків – 82.140 грн.. Крім того діти разом з батьками відпочивали на базі відпочинку «Таврида». Для працівників закладів освіти міста було закуплено 42 путівок в «Тавриду» та 4 путівки у пансіонат «Пролісок» м.Трускавець, що коштувало 69.960 гривень. В цьому році за літній період 35 членів Профспілки отримали матеріальну допомогу на суму 30.600 гривень для лікування у санаторію «Бердянськ.Всі заяви від членів Профспілки були виконани,путівки отримали усі бажаючи. На вересень та жовтень заказали 4 путівки у пансіонат «Пролісок», але надо відмітити,що у деяких закладах протягом декількох років працівники не отримують путівки,що значно знижає рівень мотивації членства у Профспілці.
Виступили:
Єрлик О.Г.,голова ППО ДНЗ №35, вона відмітила,що члени Профспілки були дуже задоволені оздоровленням у санаторію «Бердянськ, є пропозиція продовжити цю практику на слідуючий рік.
Постановили:
1. Визнати роботу по оздоровленню членів Профспілки та їх дітей влітку 2016 року задовільною.
2. Головам ПК ДНЗ №1,ДНЗ №36, ДНЗ №20,ЗОШ №6,ЗОШ №7,звернуть увагу на більш ретельну роботу по оздоровленню членів Профспілки та їх дітей.
3. Вважати роботу по оздоровленню членів Профспілки та їх дітей пріоритетним напрямком у діяльності кожної первинної організації.

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що наслідком звернень Профспілки безпосередньо до Міністра освіти і науки України Л.М.Гриневич, Прем’єр-міністра України В.Б.Гройсмана, Міністерства юстиції України щодо незаконності та неприпустимості видання наказу Міністерства освіти і науки України від 13.04.2016 № 433 «Про деякі питання формування штатних нормативів», а також неодмінності його скасування наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2016 № 484 «Про скасування наказу від 13.04.2016 №433» зазначений наказ скасовано. Просимо інформувати виборні органи організаційних ланок Профспілки про скасування наказу № 433 та у разі необхідності вживати заходів для поновлення на роботі звільнених працівників. 

Голова Профспілки Г.Ф.Труханов