Постанови президії та ради

Постанова Ради №6 від 23.06.2017 р.

Про виконання Угоди між відділом освіти виконкому Бердянської міської ради та радою міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 роки в І півріччі 2017 року.

Заслухавши та обговоривши інформацію Липського В.М. начальника відділу освіти виконкому Бердянської міської ради та Моненко Н.В. – голови Бердянської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України про стан виконання Угоди між відділом освіти виконкому Бердянської міської ради та радою міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 роки в І півріччі 2017 року учасники наголошують на необхідності подальшої співпраці ради МОП , виборних профспілкових органів закладів освіти, відділу освіти та адміністрацій закладів освіти на засадах соціального партнерства.
Положення Галузевої, обласної угод стали основою для укладення Угоди і колективних договорів навчальних закладів та установ освіти. Застосування їх на місцях сприяє позитивному вирішенню питань, пов’язаних з трудовими договорами, оплатою та охороною праці, регулюванням робочого часу та часу відпочинку, оздоровленням членів Профспілки, їх духовного розвитку. Договорами охоплено всі навчальні заклади.
Колективна Угода та колективні договори укладені в основному на терміни Галузевої і обласної угод на 2017 – 2020 роки.
За результатами моніторингу виконання Угоди у І півріччі 2017 року слід зазначити, що заробітна плата, інші надбавки і доплати в закладах освіти виплачуються вчасно, у повному обсязі. Надбавка педпрацівникам у розмірі до 20% та 50% бібліотекарям виплачуються 100%.
Виплата підвищеної мінімальної заробітної плати у розмірі 3200 гривень проходить вчасно, без значних порушень. З урахуванням рекомендацій постанови Кабінету Міністрів України №974 від 14.12.2016 наближено терміни підвищення заробітної плати педпрацівників дошкільних, позашкільних закладів, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів з 1 січня 2017 року.
В протиріччя законодавству з охорони праці у більшості закладів не виділяються кошти у розмірі 0,2% фонду оплати праці на заходи з охорони праці, 0,3% фонду оплати праці на фізкультурно-оздоровчу, спортивну, культурно-масову роботу не плануються і не перераховуються. Не виплачується матеріальна допомога тех.працівникам на оздоровлення Основні причини цього – недостатність фінансування і недостатня наполегливість голови міської організації Профспілки працівників освіти в цих питаннях.
Рада міської організації Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію Липського В.М. начальника відділу освіти виконкому Бердянської міської ради та Моненко Н.В. – голови Бердянської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України про стан виконання Угоди між відділом освіти виконкому Бердянської міської ради та радою міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 роки в І півріччі 2017 року взяти до відома.
2. Стан виконання міської Угоди в І півріччі 2017 року вважати в цілому задовільним.
3. Голові МОП, головам ППО закладів освіти:
3.1. Забезпечити і посилити громадський контроль за виконанням положень
міської Угоди та колективних договорів, особливо з питань оплати праці, дотримання трудового законодавства, охорони праці, виконання ст. 44 Закону України “Про профспілки”.
3.2. Систематично доводити до членів Профспілки інформацію і забезпечити роз’яснення питань соціального партнерства та дій усіх ланок Профспілки щодо захисту їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів.
3.3. Забезпечити належний громадський контроль за дотриманням чинного законодавства, надання інформаційної, організаційної, юридичної допомоги в умовах реформування освіти
4. Контроль за виконанням постанови покласти на голову міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Моненко Н.В.

Голова МОП
Н.В.Моненко

План роботи профспілки на 2017 рік 
Керуючись положеннями Конституції України, законодавством про профспілки, освіту, рішеннями VII з’їзду ФПУ, VIII з’їзду галузевої Профспілки, Статутом, Програмами дій галузевої Профспілки та обласної організації на 2016-2020 роки, рада Бердянської міської організації Профспілки працівників освіти і науки вважає своїм головним завданням представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних, правових та духовних інтересів членів Профспілки шляхом продовження ефективного соціального партнерства, укладення та реалізації колективних договорів та угод. В 2017 році перед міською організацією Профспілки, виборними профспілковими органами постає ряд важливих задач: 
– здійснення ефективного захисту трудових, професійних, соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти і науки, ветеранів педагогічної праці;
– активізація участі у формуванні бюджетів різних рівнів, громадського контролю за станом виплати заробітної плати, надбавок і доплат, індексації доходів;
– подальший розвиток конструктивного діалогу з органами місцевого самоврядування, взаємодії з депутатами усіх рівнів;
– оптимізація системи навчання та інформування активу і членів профспілки
– здійснення систематичного контролю за своєчасністю та повнотою виплати заробітної плати, доплат та компенсацій;
– використання можливостей колективних договорів,міської угоди як засобу об’єднання зусиль соціальних партнерів по покращенню фінансування,функціонування закладів та установ освіти,покращення умов і безпеки праці;
– продовження роботи по оздоровленню членів Профспілки та їх дітей, організації дозвілля, екскурсійно-туристичної, спортивної роботи;
– подальше забезпечення інформаційного супроводу діяльності, консультативної методичної та правової допомоги, розширення процесів гласності та демократії в роботі Профспілки; активізація роботи з електронною інформацією; висвітлення профспілкової діяльності в засобах масової інформації,на сайті обласної та міської організацій Профспілки (сторінка на сайті відділу освіти) Докладніше

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РАДА БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ 26 січня 2017 року м. Бердянськ № 5.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про виконання Угоди між відділом освіти виконкому Бердянської міської ради та радою Бердянської міської організацією Профспілки працівників освіти на 2012 -2015 роки у 2016 р
2. Про роботу первинних профспілкових організацій ЗОШ №4 ,ЗОШ №13 ДНЗ №25 щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.
3.Про затвердження плану роботи ради міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2017 рік
4.Про затвердження кошторису Бердянської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2017 рік.
5.Про підсумки діяльності Профспілки щодо захисту соціально – економічних прав працівників освіти в умовах змін у бюджеті на 2017 рік 

 

Постанова Президії від 15 вересня 2016 року №18, про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення членів Профспілки та їх дітей влітку 2016року

Слухали:
Інформацію голови МО Профспілки Моненко Н.В.,яка розповіла про підсумки роботи,щодо відпочинку та оздоровлення членів Профспілки та їх дітей влітку 2016 року. За даний період Профспілкою працівників освіти було оздоровлено 48 дітей членів Профспілки,які відпочивали у ДОТ «Факел» – 20 путівок , «Молода гвардія» – 1 путівка та у ДОЦ «Червона гвоздика» – 28 путівок. На це було витрачено 224.240 гривень: із бюджету Профспілки 142.100 гривень і батьків – 82.140 грн.. Крім того діти разом з батьками відпочивали на базі відпочинку «Таврида». Для працівників закладів освіти міста було закуплено 42 путівок в «Тавриду» та 4 путівки у пансіонат «Пролісок» м.Трускавець, що коштувало 69.960 гривень. В цьому році за літній період 35 членів Профспілки отримали матеріальну допомогу на суму 30.600 гривень для лікування у санаторію «Бердянськ.Всі заяви від членів Профспілки були виконани,путівки отримали усі бажаючи. На вересень та жовтень заказали 4 путівки у пансіонат «Пролісок», але надо відмітити,що у деяких закладах протягом декількох років працівники не отримують путівки,що значно знижає рівень мотивації членства у Профспілці.
Виступили:
Єрлик О.Г.,голова ППО ДНЗ №35, вона відмітила,що члени Профспілки були дуже задоволені оздоровленням у санаторію «Бердянськ, є пропозиція продовжити цю практику на слідуючий рік.
Постановили:
1. Визнати роботу по оздоровленню членів Профспілки та їх дітей влітку 2016 року задовільною.
2. Головам ПК ДНЗ №1,ДНЗ №36, ДНЗ №20,ЗОШ №6,ЗОШ №7,звернуть увагу на більш ретельну роботу по оздоровленню членів Профспілки та їх дітей.
3. Вважати роботу по оздоровленню членів Профспілки та їх дітей пріоритетним напрямком у діяльності кожної первинної організації

 

Постанова Президії  від 19 жовтня 2017 року №П-22-1, Про участь у Всеукраїнській акції протесту

На виконання постанов президії ФПУ від 05.10.2017 №П-10-3, президії Запорізької обласної ради профспілок від 18.10.2017 №П-23-2, з метою захисту прав та інтересів членів Профспілки і їх сімей, недопущення погіршення існуючих гарантів, передбачених чинним законодавством, при прийнятті Держбюджету на 2018 рік та Трудового кодексу і проведенні реформ у сферах оплати праці, пенсійного і медичного забезпечення, президія комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Підтримати рішення про проведення 14 листопада 2017 року Всеукраїнської акції протесту за солідарний спротив профспілок наступу на права людини праці в умовах реформ.
2. Прийняти участь у Всеукраїнській акції протесту 14.11.2017 у м. Києві. З цією метою:
-направити до м. Києва делегацію у складі ___ членів Профспілки під керівництвом заступника голови обласної організації Профспілки Юдіна Ю.І.;
– від виконавчого апарату обласної організації Профспілкивідрядити:
* Юдіна Ю.І. – заступника голови обласної організації Профспілки;
* Баламута І.В. – головного спеціаліста обласної організації Профспілки;
* Петрашину Л.Г. – юрисконсульта обласної організації Профспілки.
3. Затвердити кошторис витрат на участь в акції (додається).
4. Заступнику голови обласної організації Профспілки Юдіну Ю.І.:
– провести необхідну організаційну роботу та сформувати список учасників акції, надати його до 25.10.2017 до обласної ради профспілок, до 26.10.2017 до ЦК Профспілки;
– організувати інформаційний супровід групи учасників, оперативний зв’язок з ними.
5. Головному спеціалісту Баламуту І.В.:
– підготувати і провести інструктаж з питань охорони праці з учасниками акції;
– забезпечити учасників акції профспілковою символікою та атрибутикою.
6. Головам РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ:
– проінформувати членів Профспілки про проведення Всеукраїнської акції протесту;
– розмістити у профспілкових куточках, на власних електронних ресурсах інформацію про акцію.
7. Головам Бердянської, Василівської, Мелітопольської РО Профспілки, Вознесенівської РО Профспілки м. Запоріжжя, Бердянської, Мелітопольської МО Профспілки:
– узгодити із відділами (управліннями) освіти кандидатури учасників акції, сформувати список і надати його на електронну адресу обласної організації Профспілки до 24.10.2017;
– забезпечити придбання квитків до м. Києва і в зворотному напрямку для учасників акції.
8. Інформацію про акцію протесту розмістити на сайті обласної організації Профспілки.
9. Контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної організації Профспілки Гринь Н.І.

Голова обласноїорганізації Профспілки 
Гринь Н.І