Нормативно-правове забезпечення

Закон України «Про освіту» 

Національна рамка кваліфікацій 

Загальна середня освіта

Дошкільна освіта

Позашкільна освіта