Нормативно-правове забезпечення

Конституція України

Закон України «Про освіту» 

Закону України “Про повну загальну середню освіту

Національна рамка кваліфікацій 

Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти

Загальна середня освіта

Дошкільна освіта

Позашкільна освіта

Відділ освіти