Група централізованого господарчого обслуговування

Посада Ім’я Телефон Функціональні обов’язки
Начальник ГЦГО Гальченко Євген Володимирович 4-74-40 Керівництво діяльністю групи централізованого господарчого обслуговування, та забезпечення господарської діяльності об’єктів відділу освіти
Старший інженер Болдирєв Артем Констянтинович 4-74-40 Забезпечення господарської діяльності об’єктів відділу освіти. 
Економіст Врублевська Олена Володимирівна 4-74-40 Забезпечення господарської діяльності об’єктів відділу освіти, аналіз додержання закладами відділу освіти лімітів на енергоресурси
Секретар Чілін-Гірі Вікторія Костянтинівна 4-70-10 Забезпечення і обслуговування роботи начальника відділу освіти, методичного кабінету, апарату управління ЦБ відділу освіти, ГЦГО, ведення діловодства
Юрист Щербина Ольга Віталіїівна  3-44-18 Забеспечує додержання законності в діяльності відділу освіти і захист його правових інтересів. Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства, наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються відділом освіти, а також у разі потреби бере участь у підготовці цих документів